Bir firma veya devletin parasal kaynak bulmak adına çıkardığı, vadesi 1 yıldan uzun olan borç senedi tahvil olarak adlandırılır. Tahvili satın alan kişi daha önceden belirlenmiş süre sonrasında ana parasını faiz kazancıyla birlikte geri almaktadır.

Tahvil nedir?

“Tahvil nedir?” sorusuna daha ayrıntılı cevap verecek olursak; tahvil, bir yatırımcının devlet veya kurumsal işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir süre boyunca değişken ya da sabit faiz oranıyla borç verdiği ve vade sonunda faiz kazancı elde ettiği bir yatırım biçimidir. 1 yıldan uzun vadeli olarak çıkarılan tahviller, yazılı bir senet şeklindedir. Tahvil sahibi yatırımcı, tahvil ihraç eden kuruluşun borçlusudur.

Tahvilin özellikleri nelerdir?

Tahvil, kıymetli bir evrak statüsü taşıyan ve bir borç senedi olarak işlev gören bir yatırım aracıdır. Tahvil sahibi yatırımcı, tahvili ihraç eden kuruluşun uzun vadeli alacaklısı konumundadır. Tahvil anonim şirketler tarafından çıkarılabilirken, devlet ve belediyeler gibi kamu kuruluşları da tahvil ihraç edebilir. Tahvilin vadesi sona erdiğinde, tahvil sahibi ile ihraç eden kurum arasındaki hukuki ilişki sona erer.

Anonim şirketler için tahvil, bir borç senedi niteliği taşırken, satın alan kişiler için alacak senedi niteliği taşır. Tahvilin nominal değeri, çıkaran şirket tarafından belirlenen bir aralık içinde olabilir. Tahviller, nominal değerinin altında bir değerle (iskontolu olarak) de ihraç edilebilir. Ayrıca, tahviller hamiline veya belirli bir kişinin adına (namına) yazılı olarak düzenlenebilir.

Tahvil türleri nelerdir?

Tahvillerin birçok alt çeşidi bulunmaktadır. Genel olarak tahvili çıkaran kuruluşa göre değişiklik göstermektedir.

Devlet tahvilleri nedir?

Hazine tarafından çıkarılan tahvillere devlet tahvilleri veya hazine tahvilleri denir. Bu tahviller, diğer tahvil çeşitleri arasında en risksiz olanıdır çünkü borç ilişkisi doğrudan devletle kurulur. Dolayısıyla, devlet tahvilleri en az getiriye sahip olan tahvil türlerinden biridir.

Özel sektör tahvilleri nedir?

Bankaların veya anonim şirketlerin çıkardığı tahviller bu şekilde adlandırılır. Tahvil grubu içinde en yüksek riski taşıyan özel sektör tahvilleri, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmalarını ifade eder. Buradaki en kritik nokta; tahvili almayı düşündüğünüz şirketin güvenilirliği olarak ifade edilebilir.

Primli ve Başa Baş tahviller nelerdir?

Her tahvil üzerinde belirli bir değeri temsil eder. Üzerindeki bu değere göre piyasaya sunulan tahvillere başa baş tahviller denir. Diğer yandan üzerindeki değerden daha düşük bir fiyatla satışa çıkarılan tahvillere ise primli tahviller denir.

Hamiline ve Nama yazılan tahviller nelerdir?

Tahvillerde sahibinin adının belirtilmiş olması durumunda nama yazılı tahvil, belirtilmemişse hamiline yazılı tahvil olarak adlandırılır. Nama yazılı tahviller, sahibi dışında başka bir kişiye devredilemezken, hamiline yazılı tahviller için ise elinde bulunan kişi tahvili bozdurma hakkına sahiptir.

Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller nedir?

Vadesi dolmadan paraya çevrilebilen ve bu süre zarfında kazanılan faiz hakkını kullanılabilen tahvillere paraya çevrilmesi kolay tahviller olarak adlandırılır.