Model portföy, yatırım firmaları tarafından hazırlanan ve şirketlerden oluşturulan bir listeyi temsil eder. Yatırımcılar için bir rehber olan bu liste, portföy oluşturma süreçleri için kullanılır. Model portföyler, yatırım hedefleri, zaman ve risk faktörleri gibi etkenler göz önünde bulundurularak hazırlanır ve dönemsel olarak güncellenen bir hisse senedi portföyü olarak tanımlanır.

Model Portföy nasıl hazırlanır?

“Model portföy nedir?” sorusu haricinde portföyün nasıl hazırlanacağı da önemli bir konudur. Model portföy oluştururken şirketler farklı açılardan değerlendirilir. Bunlar temel ve teknik analiz biçiminde sınıflandırılabilir.

Temel analiz öğeleri içinde, portföyde yer alacak şirketlerin sektörleri ve o sektörlerin genel durumu ile ilgili şirketlerin mali durumları, şirketlerin yatırımların içinde bulunulan dönem içinde kârlılıklarına etki edip etmeyecekleri yer alabilir. Bunun dışında da model portföyde seçilen dönem içinde dağıtacakları temettüler gibi farklı öğelerden oluşabilir.

Teknik analiz öğeleri içinde de portföyde yer alacak ilgili şirketlerin analiz göstergelerinin pozitif olup olmamasına göre değerlendirme yapılır. Örnek verecek olursak, bir şirketin gayet iyi mali tabloları var ve her şey mükemmel görünüyor olabilir. Böyle bir durumda o şirkete ait hissenin alınması doğru mu? Burada teknik analiz ile o şirketin iyi olan mali durumunun önceden fiyatlanıp fiyatlanmadığı öncesinde analiz edilip, önceden fiyatlandığı düşünülürse o şirket portföye alınmayabilir.

Model Portföy hangi dönemler İçin oluşturulur?

Model portföy hazırlanırken belirli bir zaman dilimi göz önünde bulundurulabilir. Örnek verecek olursak, yıllık, çeyreklik ya da aylık periyotlarda model portföyler hazırlanabilir. Borsa'nın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu düşünüldüğünde, bazı durumlarda yıllık model portföylerinin dahi kısa vadeli yatırım aracı olarak düşünebiliriz.

Model Portföy'ün avantajları neler?

Yatırımcının portföyü çeşitlendirmesini sağlar ve farklı yatırım araçlarının bünyesinde bulundurur.

Portföy çeşitliliği ile riski azaltmayı amaçlar.

Model portföyler çoğunlukla belirli bir endeks veya performans hedefini baz alınarak oluşturulur.

Bu sayede yatırımcılar, portföylerinin performansını ve baz alınan hedefe ne kadar yaklaşıldığını daha kolay takip edebilirler.

Model Portföy'ün dezavantajları neler?

Genel piyasa koşullarındaki dalgalanmalar, portföyü negatif bir biçimde etkileyebilir.

Düşük likiditeye sahip varlıkların alım satımı zor olabilir. Böyle bir durum, hızlı nakde çevrilme riskini ortaya çıkarır.

Faiz oranlarındaki değişim, portföyde yer alan bazı yatırım araçlarının değerinde değişikliklere sebep olabilir.

Menkul kıymetler ihraç eden kurumun kredi ve iflas riski portföy değerine etki edebilir.

Siyasi gelişmeler gibi faktörler de portföyün değerine etkide bulunabilir.