Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde yapılan işlemler, hafta içi her gün belirli saat aralıklarında yapılmaktadır. Borsa İstanbul (BIST) için işlem saatleri açılış, kapanış ve sürekli seans olacak şekilde üç farklı başlık altında toplanır. BIST’te açılış seansı 09.40 iken, kapanış seansı ise 18.10’dur.

Yalnızca hafta içi işlem yapılabilen Borsa İstanbul’da, resmi tatil günleri ve cumartesi ile pazar günlerini kapsayan hafta sonunda ise işlem yapılamaz ve BIST bu günlerde işleme kapalıdır.

Hisse Senedi İşlem Saatleri nedir?

“Hisse Senedi İşlem Saatleri nedir?” sorusunun cevabı ise şu şekildedir. BIST, hafta içi saat 10.00 ile 18.00 arasında sürekli işlem biçiminde seansını sürdürür ve işleme açıktır. Kapanış seansının bitmesiyle birlikte, 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanır. Daha sonrasında, 18.05'e kadar borsada yeni emirler toplanır ve önceki emirler isteğe bağlı kalacak biçimde değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. Kapanış fiyatından son işlemler ise 18.08 ile 18.10 saatleri arasındadır.

Hisse (Pay) Piyasası için seans saatleri

I. Sürekli İşlem Gören Hisse (Paylar)

09.40 - 09.55  Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama

09.55 - 10.00  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

10.00 - 13.00  Sürekli İşlem

13.00 - 13.55  Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13.55 - 14.00  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14.00 - 18.00  Sürekli İşlem

18.01 - 18.05  Kapanış Seansı

18.05 - 18.08  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

18.08 - 18.10  Kapanış Fiyatlı İşlemler

II. Tek Fiyattan İşlem Gören Hisse (Paylar)

09.40 - 09.55  Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama

09.55 - 10.00  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

10.00 - 12.55  Tek Fiyattan Emir Toplama

12.55 - 13.00  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

13.00 - 13.55  Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13.55 - 14.00  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14.00 - 17.55  Tek Fiyattan Emir Toplama

17.55 - 18.00  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

18.01 - 18.05  Kapanış Seansı

18.05 - 18.07  Eşleştirme/Fiyat Belirleme

18.08 - 18.10  Kapanış Fiyatlı İşlemler

III. Varantlar ve Rüçhan Hakkı Kuponları

10.00 - 13.00  Sürekli İşlem

13.00 - 14.00  Ara

14:00 - 18.00  Sürekli İşlem

Açılış Seansı nedir?

Açılış seansı, BIST Pay Piyasası'nda, hisse senedi alış ve satış emirlerinin belirlenmiş bir zaman dilimi süresince BIST Alım Satım Sistemi'ne gönderildiği ve ilgili sürenin bitmesiyle gönderilen emirlerin en fazla işlem görmesini olanak sağlayan tek bir fiyat seviyesi olan açılış fiyatından işleme dönüştüğü özel bir seans biçimidir.

Açılış Fiyatı nedir?

Açılış fiyatı, açılış seansı emir toplama aşamasının bitişinde en fazla işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan fiyat olarak tanımlanır.

Açılış Fiyatlı Emir (AFE) nedir?

Açılış Fiyatlı Emir (AFE) ifadesi, açılış seansına gönderilmek için girilebilen fiyat bilgisi olmadan yalnızca miktar bilgisi içeren alış ya da satış emirlerini tanımlamak için kullanır.

Açılış seansının özellikleri neler?

Açılış seansı toplam iki aşamadan oluşmaktadır. 1. aşamada yalnızca emirler toplanır. Bu kısım Emir toplama aşaması olarak adlandırılır. 2. aşama ise en fazla arz ve talebin olduğu fiyattan tek bir açılış fiyatı hesaplanarak emirler gerçekleştirildiği kısımdır. Bu aşama açılış fiyatlarının belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleşme aşaması olarak adlandırılır.

Emir Toplama Aşaması nedir?

Emir toplama aşaması boyunca talimatlar iptal edilebilir, değiştirilebilir; fiyat iyileştirme ve kötüleştirme yapılabilir. Emir Kötüleştirme verilen bir satış emrinin satış fiyatının yükseltilmesi veya verilen bir alış emrinin alış fiyatının daha düşük bir fiyat seviyesine çekilmesidir. Borsa İstanbul tarafından fiyat kademeleri yayımlanmaz. Bu süreçte emirler gerçekleşmez.

Fiyatların belirlenmesi ile açılış işlemleri aşaması

BIST açılış seansında iletilen emirlerde, emirlerin iyileştirilmesi, kötüleştirilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir. Açılış Fiyatı, BIST tarafından en yüksek işlem miktarını gerçekleştiren fiyat olarak belirlenir. Bu süre zarfında verilen emirler, sürekli müzayede seansına iletilmek üzere kabul edilir ve ilgili emirler için iptal talebi yapılabilmektedir.

Açılış Fiyatına uygun olan emirler, yeterli alıcı ve satıcı bulunması durumunda eşleştirilir, işlemler gerçekleştirilir ve gerçekleşme bilgileri yatırım hesaplarına aktarılır. Gerçekleşmeyen limit fiyatlı emirler, fiyat ve zaman önceliği gözetilerek sürekli müzayede seansına iletilirken, açılış fiyatlı emirler ise otomatik olarak iptal edilir.

Tek Fiyat Yöntemi nedir?

Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi içinde BIST Pay Piyasası Alım-Satım Sistemi'ne iletilen emirlerin eşleştirilmeden kabul edildiği ve ilgili sürenin bitişinde en yüksek işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin belirlendiği bir işlem yöntemi olarak adlandırılır. Bu süreç boyunca tüm işlemler, belirlenen tek fiyat seviyesinden gerçekleştirilir.

Sürekli Müzayede nedir?

BIST Pay Piyasası'nda alım satım işlemleri, Borsa eksperleri gözetiminde bilgisayarlı alım satım sistemine gönderilen emirlerin, rekabet koşulları altında Çok Fiyat - Sürekli Müzayede Yöntemi ile karşılaştırılarak gerçekleştirilmesi Sürekli Müzayede olarak adlandırılır.

Kapanış Seansı nedir?

Kapanış seansı, önceden gerçekleşmemiş emirlerin ve seans sırasında girilen yeni emirlerin kapanış fiyatını tespit etmek için eşleştirildiği bir zaman dilimi olarak tanımlanır. İlgili seansın sonunda belirlenen fiyat, o süre içinde Borsa İstanbul kayıtlarına son olarak geçen fiyattır.

Kapanış Fiyatlı Emir (KAFE) nedir?

Kapanış Fiyatlı Emir (KAFE), kapanış seansı saatleri içinde, BIST'a (Borsa İstanbul) yalnızca miktar bilgisi girilerek gönderilen emirler olarak adlandırılır. İlgili emirler, kapanış fiyatından işlem gerçekleştirmek üzere fiyat bilgisi olmadan BIST'a iletilir. Kapanış fiyatıyla karşılaştırıldığında uygun olduğu takdirde alış veya satış işlemleri gerçekleşir.