Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme içeren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış ve böylece Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin ilk yasal çerçeve oluşturulmuştu.

Kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri kapsayan "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ise 2 Temmuz itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda "Kripto varlık", dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar olarak tanımladı.

Gayri maddi varlıklar nedir?

“Gayri maddi varlıklar nedir?” sorusunu yanıtlamak için gayri maddi varlık kavramını ayrıntılı bir biçimde tanımlamak gerekir. Gayri maddi varlık kavramı genellikle patent, ticari marka, ticari ünvan, tasarım veya model gibi sınai mülkiyet haklarını içerir.

Kripto varlıklar gayri maddi varlık mı?

Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan ilgili değişiklik ile kripto varlıkların durumu da netleşti. Söz konusu kanunla birlikte kripto varlıklar, ilk kez “gayri maddi varlık” olarak belirtildi. Bu tanımlama kripto varlıkların ekosistemi için önemli bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

Kripto varlıklar yeni yasa ile vergilendirildi mi?

Kripto varlıklara dair düzenleme içeren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", kripto varlıklar için herhangi bir vergi getirmiyor. Böylece yatırımcıların merakla beklediği bir konu olan kripto varlıklar ilgili yasa ile vergilendirildi mi sorusunun cevabı, böyle bir düzenlemenin şu an için olmadığı biçiminde netleşti.

Gözler kripto varlıklar için vergi oranında

Kripto varlık yatırımcıları önümüzdeki dönemde elinde bulundurdukları kripto paralar için bir vergi uygulaması olup olmayacağı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Şu an için bu yönde bir gelişme bulunmuyor. Kripto varlıklara ilişkin düzenleme içeren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da da kripto varlıkların vergilendirilmesine dair bir düzenleme içermiyor.