Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara müdahalede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını gidermek nedeniyle ülke genelinde inşa ettiği 4 bin 744 havuz ve gölete bu yıl 58 adet daha ek yapmayı amaçlıyor.

New Folder (10) New Folder (2) Aa 34839978

Bu araçların organizasyona girmesiyle yangınlara müdahale için suya duyulan ihtiyaç yükseldi. İlk yıllarda tamamen doğal su kaynaklarına bağlı olarak yapılan operasyonlarda kara ve hava araçlarının suya erişim sürelerinin yüksek olması, bu çalışmaların ve araçların başarısını olumsuz yönde etkiledi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce 2003-2004 döneminde yangınlarla mücadelede görev alacak hava ve kara araçlarının etkinliğinin artırılması için mevcut doğal su kaynaklarından (deniz, göl, baraj, akarsu gibi) uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa edilerek, bu araçların suya erişim mesafeleri ciddi oranda azaldı.

Tesis edilen havuz ve göletler sayesinde sorti sayıları yükselen helikopterlerin yangınlarda daha etkin mücadele etmesi mümkün hale geldi.

New Folder (10) New Folder (2) Aa 34839980

Ege ve Akdeniz ormanları öncelikli

Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale için ihtiyaç duyulan yerlere yangın havuzları yapımına hız verildi. Halen Türkiye'de orman yangınlarına müdahale amaçlı yapılan, içi su dolu 2 bin 623 havuz ve 2 bin 121 gölet kullanımda bulunuyor. Bu yıl yapılması planlanan 58 yangın havuzu ve göletine yönelik çalışmalar da hızla devam ediyor.

Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere risk taşıyan tüm alanlara tesir ediyor.

Bu havuz ve göletler yangına hassas ve içinde su kaynağı barındıran orman alanlarında, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede hizalanacak şekilde inşa edildi.

New Folder (10) New Folder (2) Aa 34839981