Türkiye Varlık Fonundan yapılan açıklamaya göre, varlığa dayalı kalkınma fonu olan ve faaliyetlerinde Türkiye ekonomisine değer katmayı önceleyen TVF, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Global SWF’nin tüm dünyadan varlık fonlarını "yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" kriterleri doğrultusunda değerlendirdiği GSR sıralamasında, geçen yıldan bu yana 8 basamak birden yükselen TVF, listedeki toplam 100 fon arasında 19'uncu sırada bulundu.

2024 yılı raporuna göre aynı zamanda GSR puanını en fazla artıran ilk 5 fon arasında (4. sıra) bulunan TVF, yüzde 76’lık oranla en yüksek puana sahip ilk 20 fon arasına da girdi. Global SWF’nin hazırladığı listeye ilk kez 2020 yılında 84'üncü sıradan giriş yapan Türkiye Varlık Fonu, aradan geçen sürede GSR puanını yüzde 60 artırıp, 5 yılda tam 65 basamak yükselerek sürdürülebilirlik ve yönetişim konularında her sene artan performansını da tescillemiş oldu.

Global SWF raporunda, TVF’nin ESG (çevre, toplum, yönetişim) alanında son yıllarda attığı adımlara ve üstlendiği inisiyatiflere vurgu yapıldığı görülüyor. TVF özellikle son yıllarda, portföy şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütüyor ve bu alanda gerçekleştirdiği tüm çalışmalarını ise her sene https://www.tvf.com.tr/yatirimci-iliskileri/raporlar adresindeki Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla paydaşların beğenisine sunuyor.

TVF tarafından her yıl yayınlanan Entegre Faaliyet Raporları, şirketlerin çevresel, yönetimsel ve sosyal performanslarını değerlendirmek ve raporlamak için uluslararası otoriteler tarafından kabul edilen Küresel Raporlama Girişimi (GRI/Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak hazırlanıyor.

TVF, Türkiye ekonomisine katma değer oluşturan faaliyetlerine devam ederken, sürdürülebilirlik vizyonuyla, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını, ulusal ve uluslararası standartlara uyum çerçevesinde sürekli geliştirerek, dünyada önde gelen varlık fonlarından biri olma yolunda emin adımlarla çalışmalarını sürdürüyor.

GSR sıralaması

GSR Puan Tablosu, 10'u yönetişim, 10'u sürdürülebilirlik ve 5’i dayanıklılık konusuyla ilgili olan 25 farklı unsurdan oluşuyor.

Bu konular, yalnızca kamuya açık bilgilere dayanarak eşit ağırlıklı olarak ikili (evet / hayır) olarak ele alınıyor ve sonuçlar her fon için yüzde ölçeğine dönüştürülüyor. Sıralama çalışması, dünyanın en büyük 100 varlık fonu ve en büyük 100 emeklilik fonu evrenine uygulanıyor, 5 bin veri noktası oluşturarak yıllık olarak tekrarlanıyor.

2024'teki GSR sıralamasında, sürdürülebilirlik unsurlarından üçü, çerçevelere uyum ve net-sıfır hedeflerine bağlılık gibi güncel sorunlara uyum sağlama çabasıyla değiştirilerek, bileşenler alt kategoriler halinde yeniden düzenlendi.

Ayrıntılı bilgi ve raporun tamamına https://globalswf.com/reports/2024gsr adresinden ulaşılabiliyor.