Investing.com'un haberine göre, Türkiye'nin enflasyon hedefi 2012'den beri %5.

Türkiye'de enflasyon, ekonomik istikrarın önemli bir parçası olarak kabul ediliyor ve enflasyon hedefini belirleme süreci Türkiye Merkez Bankası ile hükümet arasında iş birliğiyle gerçekleşiyor.

Enflasyon hedefleri her üç yılda bir gözden geçiriliyor ve belirleniyor.

Bu hedeflerin belirlenmesinde temel ölçüt, tüketici fiyat endeksinin yıllık değişim oranı, yani tüketici fiyatlarındaki değişim.

TCMB'nin resmi web sitesinden derlediğimiz verilere göre Türkiye'de enflasyon hedefi, 2012 yılından beri %5'te.

2012 yılında gerçekleşen enflasyon %6,2 olarak ölçüldü ve bu orana daha sonra yaklaşılamadı.

Kaynak: TCMB

2002-2010 ve 2010-2023 arasında sert değişimler görülüyor

TCMB'nin web sitesinde enflasyon hedefine ilişkin bilgiler 2002'den günümüze kadar olan süreci kapsıyor.

2002'de %35 hedefine karşılık %29,7 ile enflasyon, hedeflenenden çok daha iyi bir noktadaydı. 2003'te hedef %20'ye çekilirken gerçekleşen enflasyon %18,4 ile yine başarılı bir ekonomi yönetimini işaret etmekteydi.

Enflasyon 2004 yılında %12 hedefine karşılık %9,3'e inerken yıllar sonra tek haneye gerilemiş oldu. 2005'te iyiye gidiş devam etti ve %8 hedefi de %7,7'lik gerçekleşen veri ile başarıyla uygulandı.

Sonrasında 2008 yılına kadar enflasyon tek hanede kalmayı sürdürdü. 2008 yılında makro gerekçelerin ağırlığıyla %10,1'e yükselen veri, 2009'da %6,5 ve 2010'da %6,4 ile tarihî güçlü performans kaydetti.

2011'de tekrar %10,4'e çıkış görülse de 2012'de enflasyon %6,2 ile dip yaptı. 2012 yılı ayrıca enflasyonda %5'in hedef belirlenmeye başlandığı uzun sürecin ilk senesi olarak kayıtlara geçti.

2022'de enflasyon %5 hedefine karşılık %64,27'yi gördü ve aradaki uçurum büyük boyutlara ulaştı.

Enflasyon hedefi nedir ve nasıl belirlenir?

Türkiye'nin enflasyon hedefi, belirsizlik aralığı adı verilen bir aralık içinde belirleniyor. Bu aralık, hedefin 2 puan üstü ve altını kapsıyor. Yani hedefin bu aralığın içinde olması bekleniyor. Ancak eğer yıl sonunda enflasyon bu aralığın dışında kalırsa, Merkez Bankası bu durumu açıklamak ve hesap vermek zorunda kalır, hükümete bir açık mektup yazar.

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hedef değişken olarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık değişimiyle hesaplanan yıl sonu enflasyon oranları esas alınır. Bu hedefler, hükümetle birlikte belirlenen bir nokta hedefi olarak kabul edilir. Yani, hedefin ne olduğu açıkça belirtilir ve bu hedefe ulaşılması beklenir.

Türkiye'nin enflasyon hedefi, gelişmiş ülkelerin hedeflerine kıyasla daha yüksektir. Bu durumun temel nedenleri arasında Türkiye'deki son yıllarda yaşanan yapısal dönüşüm, geçmişte yüksek enflasyonla başa çıkmanın getirdiği zorluklar, kalite artışının ölçümündeki zorluklar ve Avrupa Birliği'ne uyum süreci bulunmaktadır.

Türkiye'nin bu yüksek enflasyon hedefi, ekonomik istikrarı sağlama ve sürdürme çabalarının bir parçası olarak görülmektedir. Ancak bu hedefe ulaşmak için, ekonomik politikaların ve yapısal reformların dikkatli bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir.