Türkiye'de nüfusun %15,2'sini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Gençlik 2022" araştırmasına göre, ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 949 bin 817 kişi olarak hesaplandı. Bunun %51,2'si genç erkek, %48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Nüfus projeksiyonlarında, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının, 2030'da %14, 2040'ta %13,4, 2060'ta % 11,8 ve 2080'de %11,1'e gerileyeceği öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22 ile Hakkari oldu.

Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise %12,3 ile Muğla ve Balıkesir, %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli olarak sıralandı.

Türkiye genç nüfusta 27 AB ülkesini geçti

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması %10,5 oldu.