AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2023 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik "Yurt Dışı Yatırım Anketi" gerçekleştirdi.

İlgili kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 146 yatırımın sermaye pozisyonu 57,9 milyar dolar olarak tespit edildi.

Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı ise 62,2 milyar dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların dağılımı incelendiğinde, 2 bin 146 yatırımın 828'inin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 457'sinin "diğer Avrupa ülkeleri" olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Balkanlar, Rusya, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü. Öne çıkan diğer bölgeler ise 233 ile diğer Asya ülkeleri, 223 ile Kuzey Amerika, 213 ile Yakın ve Orta Doğu ülkeleri yatırımları oldu.

Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 38,75 olurken diğer Avrupa ülkelerinin payı ise yüzde 21,65 olarak hesaplandı.

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin yüzde 59,63 pay ve 34,5 milyar dolar sermaye pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü. AB ülkelerini "diğer Avrupa ülkeleri" yüzde 20,56 pay ve 11,9 milyar dolar ile takip etti. Kuzey Amerika'da yüzde 5,77 payla 3,3 milyar dolar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de yer aldığı "diğer Asya ülkeleri"nde ise yüzde 5,63 payla 3,3 milyar dolar tutarında Türk yatırımı bulunuyor.

Fas, Tunus, Libya, Cezayir ve Mısır'ı içeren Kuzey Afrika bölgesi yatırımlar içinde yüzde 3,74 paya ve 2,2 milyar dolar sermaye pozisyonuna, Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu ülkeler ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerini içeren Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ise yüzde 3,19'luk paya ve 1,8 milyar dolar sermaye pozisyonuna sahip oldu.

Söz konusu yatırımlara 2023'te Türkiye'den yapılan ihracatın 8,2 milyar dolar, ithalatın ise 6,9 milyar dolar olduğu tespit edildi.

İlk sırada Hollanda var

Geçen yıl sonu itibarıyla toplam 130 ülkede doğrudan Türk yatırımı bulunduğu görüldü. İlk sırada 213 yatırım ve 23 milyar 481 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 105 yatırım ve 4 milyar 309 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) takip etti.

Listede ayrıca Almanya 190 yatırım ve 3 milyar 468 milyon dolarlık, ABD 208 yatırım ve 3 milyar 269 milyon dolarlık yatırım tutarıyla ön plana çıktı.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 67,5'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faaliyetlerin en ağırlıklı bölümünü ise holding şirketlerinin faaliyetleri oluşturdu.

Finans ve sigorta faaliyetlerini yüzde 4,61'lik payla ulaştırma ve depolama, yüzde 4,55'lik payla ana metal sanayisi, yüzde 4,5'lik payla toptan ve perakende ticaret, yüzde 4,3'lük payla madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 2,1'lik payla kimya sanayisi, yüzde 1,97'lik payla gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yüzde 1,5'lik payla gayrimenkul faaliyetleri takip etti.