Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı.

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki 1 TL nominal değerli 30 milyon adet pay, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak.

İhalede muhammen bedel 1,2 milyar TL olarak belirlenirken, katılım teminatı 60 milyon TL olacak.

Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 24.06.2024 tarihi saat 16:30’a kadar iletecek. Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 25.06.2024 tarihinde, saat 10.00’da açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

Editör: Gizem Kurtul