TAB Gıda, 2023 yılı karından pay başına 0,5046078 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

"Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 2.457.788.629 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 146.500.000 TL'nin 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir."