Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında "Para Politikası Aktarım Mekanizması" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinin bugünü şekillendirme gücü olduğunu belirten Karahan, "Bu nedenle beklentilere özel bir önem atfediyoruz ve geçtiğimiz haftalarda yayımlamaya başladığımız Sektörel Enflasyon Beklentileri verileriyle, farklı ekonomik aktörlerin beklentilerini kamuoyuyla da paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

Karahan, manşet enflasyonunun hanehalkının enflasyon beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarakk, şunları aktardı.

"Bu bağlamda hanehalkı enflasyon beklentileri halen yüksek seviyelerde olsa da son dönemde burada da bir düşüş dikkat çekiyor. İçine girdiğimiz dezenflasyon sürecinde burada belirgin iyileşme bekliyoruz. Temel tüketim malları ve özellikle dayanıklı mallarda enflasyonda daha hızlı bir zayıflamaya şahit oluyoruz. Bu gelişmede, talepteki yavaşlamanın yanı sıra kurda yaşanan stabilitenin de anlamlı bir rol oynadığını söyleyebiliriz.

Genel itibarıyla, para politikasının gerek talebe gerekse beklentilere ve ayrıca sonraki aşamada fiyatlara yansımasında çeşitli gecikmeli etkiler olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla dezenflasyon süreci, politikamızın meyvelerini kademeli bir şekilde verecektir." dedi.