Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ yönetmeliğiyle değiştirilerek yenilendi.

Yönetmelikle, KOBİ tanımları da yeniden düzenlendi. Buna göre, bilanço eşikleri; mikro işletme sayılabilmek 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, küçük işletme sayılabilmek için 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, orta büyüklükte işletme sayılabilmek için ise 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarıldı.

İşletmelerin istihdam eşiklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. İşletme sınıfları son hesap dönemine ait verilerle belirlenecek. Bu veriler için kurumlar vergisi mükellefleri ve gelir vergisi mükellefleri beyanname verme süresinin içinde bulunduğu ay sonu esas alınacak.