TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarmaya yönelik geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilecek.

Bu süre sona erinceye kadar kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları hakkında KOOPBİS yükümlülüğüne aykırı davranmalarına yönelik hükümler uygulanmayacak. Bu düzenleme, 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre, 2 yıl daha uzatılıyor.

Denetim2

Teklifle Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ekinde yer alan cetvellerdeki kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla dolu kadrolarda derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişiklikleri Rekabet Kurulu kararıyla yapılacak.

Kanun teklifinin 4. maddesinin önergesinin oylamasında toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Fırsatçılık yapanın cezası ağır olacak

Kanun teklifine göre, fahiş fiyat artışı yapanlara önceden 10 bin TL olarak uygulanan ceza 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara önceden uygulanan 50 bin TL'lik ceza ise 500 bin TL'ye çıkacak.   Bu para cezalarını uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ait olacak.

Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız fiyat değerlendirme kurulu kurulacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak.

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.

Editör: Mustafa B.