Yargıtay, devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarılan bir silindir operatörünün hakkında asılsız devamsızlık tutanağı tutulduğunu iddiasıyla açtığı davada milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararlara imza attı.

Yargıtay kararının ana başlıkları şu şekilde:

  • İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkânı vermez.
  • Devamsızlığın haklı bir sebeple dayanması halinde de işveren derhal ve haklı sebeple fesih imkânına sahip olmaz.
  • İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan sebeplerdir.
  • Sahteliği kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerlidir.
  • Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça işverenin haklı fesih imkânı yoktur
  • Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.
  • İş günü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu takdirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkânı tanır.
  • İş yerinde cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlık da diğer şartların varlığı halinde haklı fesih sebebini oluşturabilir. İş sözleşmesinin askıya alınması durumunda işçinin çalışması gereken günde işe başlamaması da devamsızlık olarak değerlendirilmelidir.