Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Büyüme daha dengeli

Bu senenin ilk çeyreği itibarıyla net ihracatın büyümeye katkısı eksi 6,3'ten artı 1,6'ya döndü. İç talep hala güçlü ama önümüzdeki çeyreklerde daha ılımlı hale gelecek.

Cari açık giderek daraldı

Geçen sene mayısta revize cari açık rakamı yaklaşık 57 milyar doların üzerindeydi. Bu sene mayıs ayı itibarıyla büyük ihtimalle cari açık 25 milyar dolar civarlarına inmiş olacak. Cari açığın GSYH'ye oranı yüzde 2,5'in altına inmiş olacak. Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor, rezerv birikimine imkan sağlıyor.

MB rezervleri 44 milyar dolar arttı

Cuma günü itibarıyla swap hariç net rezervler 2020'nin başından bu yana ilk kez artıya geçti. Çünkü son 2 ayda Merkez Bankasına 65 milyar dolarlık kaynak akışı oldu. Bütün resme baktığımız zaman rezervlerdeki iyileşme çok net şekilde Türkiye'nin kırılganlığını azaltmıştır. Eksi rezerv bir gündem maddesi olmaktan çıkmıştır. Kısa vadeli kaynaklar her an yön değiştirebilir, biz sırtımızı oraya dayamıyoruz. Bir taraftan cari açık azalıyor bir taraftan da Türk lirası varlıklara muazzam ilgi var.

KKM 70 milyar doların altına indi

Kur korumalı mevduatın (KKM) 70 milyar doların altına indiği. Türkiye'nin risk primi geçen sene mayısta 700 baz puanın üzerine çıkmıştı. Şu anda 260 baz puan civarı. Türkiye'nin risk primindeki iyileşme yaklaşık 400 baz puan. Gelişmekte olan ülkelerin risk primindeki düşüş aynı dönemde 50 baz puanın altında. Türkiye'nin risk primi hala yüksek. Çünkü, biz programın daha başındayız. Programı sabırla ve kararlılıkla 2,5 yıl uygulayacağız.

 Enflasyon hızlı düşüşün eşiğinde

Para politikasını enflasyonu çıpalayacak şekilde inşa ettik. Şimdi maliye politikasında ilave tedbirler alacağız ama bununla yetinmeyeceğiz. Özellikle vergide adalet ve etkinliği sağlayacak bir reforma ilişkin çalışmalarımızda neredeyse son aşamalara geldik. Şimdi dolayısıyla maliye politikası ayağı güçlenecek. Ama özellikle gelecek sene, bütçe açlığı çok net şekilde yüzde 3'ün altına inecek. Geçen sene tedbir almasaydık bütçe açığı yüzde 10 olacaktı. Bu sene hedef açığı yüzde 5'in altına düşürmek. Yani enflasyon açısından nötr veya destekleyici hale getirmek.

Kur taahhüdümüz yok

Ne örtük ne açık bir kur taahhüdümüz yoktur, olamaz. Şu anda Türk lirasına yönelimin, liranın daha cazip olması ve güven duyulması kaynaklıdır. Birinci tercihimiz küresel doğrudan yatırımlar, listenin ikinci sırasında sermaye benzeri kaynaklar bulunuyor.

Tasarruf tedbirlerinde yeni adımlar

Vergide adalet ve etkinlik noktasında istisnaları önemli ölçüde azaltacak yeni bir reform yapacağız. KİT'lerde yönetişim reformu gibi birçok gündemimiz var. Ham haldeyken, nihai şeklini vermediğimiz için bir şey söylemem doğru olmaz ama vergide adalet ve etkinlik önemli bir önceliğimiz.

Türkiye'nin gri listeden çıkması

Türkiye birkaç yıl önce gri listeye alınmış. Geçen sene gelir gelmez dedik ki 'Türkiye'nin mutlaka gri listeden çıkması lazım.' Onun için bir koordinasyon ve çaba gerekiyordu. Bir koordinasyon ve çalışma grubu kurduk, inanılmaz bir çabaya girdik. Bu sene şubatta yerinde denetim kararı alındı. Yerinde denetime birçok ülkeden uzmanların katıldığı geniş bir heyet, mayıs başında bizi ziyaret etti, ben şahsen görüştüm, siyasi irade çok önemlidir. Bizim kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelemizdeki kararlılığımızın uygulanması çok değerlidir. Net bir şekilde onlara dedim ki 'Listeden bizi çıkartırsınız ya da çıkartmazsınız, biz her halükarda kara parayla mücadele edeceğiz, terörizm finansmanıyla mücadele, bizim için olmazsa olmaz. Biz gerekeni yaptık, takdir sizin. Önümüzdeki dönemde, kara para aklamayla çok daha etkin şekilde mücadele edeceğiz. Terörizmin finansmanıyla mücadele en büyük önceliğimiz.' Terörden en fazla çeken ülke Türkiye. Bu ay sonunda Singapur'da bir toplantı yapılacak, toplantının gündem maddelerinden birisi de Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağı. Toplantıya gitmeyi planlıyoruz. İlk gelen sinyaller de buradan giden heyetin olumlu rapor yazdığı yönünde. Herhangi bir siyasi mülahaza olmazsa Türkiye bu yıl gri listeden çıkmış olacak.