DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, akarsu yatakları mücavirlerinde imar plan çalışmalarında, yerleşim birimlerine ait imar planlarının yapımı esnasında yerleşim yerini içeren taşkın yönetim planı ve DSİ tarafından belirlenen taşkın sınırları dikkate alınacak.

İmar planı yapılacak yerleşim alanında DSİ tarafından taşkın sınırları belirlenmemişse jeolojik ve jeoteknik etüt raporuyla eş zamanlı olarak plan sahasının taşkın durumunun değerlendirildiği hidrolojik ve hidrolik etüt raporu, planı yapan kurum veya kuruluş tarafından planın parçası olarak hazırlatılacak ve DSİ'nin uygunluk görüşü alınacak.