Genelgede belirtildiğine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı liderliğinde, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" geliştirildi. Bu planın etkili bir şekilde uygulanması ve takibi için Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Bu kurul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yönetiliyor.  Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcılarından oluşmaktadır. Ayrıca, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin yetkili üst düzey temsilcileri de kurulun üyeleri arasında yer alıyor. 

Çalışma grupları oluşturulacak

Kurul, aileye yönelik sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili temsilciler ve uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluşturma yetkisine sahip. Ayrıca, Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanması ve takibi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak. Bu planın yerel düzeyde etkinliğinin artırılması amacıyla ise tüm illerde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak.

Bu çerçevede, valiliklerin himayesinde aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri tarafından "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" ve "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak.

Editör: Gizem Kurtul